top of page

JAVNA NABAVA

PODACI O NARUČITELJU

Naziv: Razvojna agencija Srce Istre d.o.o.

Adresa: Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin

OIB: 78390494424

Plan nabave za 2021. godinu

Internetska stranica: https://www.rasi.hr/

E-mail: info@rasi.hr

JEDNOSTAVNA NABAVA

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

SUKOB INTERESA

Popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja ili s njim povezane osobe u sukobu interesa

REGISTAR UGOVORA

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te sve njegove kasnije promjene bit će objavljene sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17) te Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 144/20) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

ELEKRONIČKI RAČUNI

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 94/18.), od 01. srpnja 2019. godine stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabave, među kojima je i Razvojna agencija Srce Istre d.o.o.

bottom of page