top of page
RASI web-04.png

O nama

Razvojna agencija Srce Istre d.o.o. kao poduzetnička potporna institucija osnovana od Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan provodi aktivnosti potpore razvoja i unaprjeđenja poduzetničkog okruženja i društva u cjelini. Razvojna agencija stupila je u pravni promet 01.02.2016.

Osnovne zadaće Razvojne agencije jesu:

 • Koordinacija svih aktivnosti vezanih za razvoj Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan,

 • Sudjelovanje u provedbi Strategije i sudjelovanje u izradi i provedbi ostalih relevantnih Strategija za područje djelovanja,

 • Identifikacija razvojnih prilika, projekata i programa,

 • Pomoć pri razvijanju mreže projekata spremnih za financiranje u okviru državnih ili međunarodnih programa pomoći, uključujući upravljanje i razvoj takvih mreža

O nama
 • Pomoć Gradu Pazinu i Općinama Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan u pripremi projekata, te priprema za financiranje iz postojećih državnih ili međunarodnih izvora,

 • Privlačenje direktnih domaćih i stranih investicija,

 • Izgrađivanje institucionalnih kapaciteta,

 • Organizacija i upravljanje poslovnim inkubatorom,

 •  Istraživanje tržišta, ispitivanje javnog mijenja,

 • Organizacija edukacije prema svim ciljnim skupinama (poduzetnici, poduzetnici-početnici, mladi, žene, nezaposleni)

 • Izrada studija izvedivosti, poslovnih planova i drugih razvojnih ekonomsko-financijskih programa i studija.

 

Uz osnovne zadaće, Razvojna agencija obavlja i ostale poslove koji su u funkciji razvoja područja djelovanje agencije, a sve u cilju ostvarenja dobrobiti za sve građane Grada Pazina i općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan.

Contact

Mi smo

01

Grad

07

Općina

01

Razvojna agencija

bottom of page