top of page
Search

RASI na edukaciji o novim zelenim zahtjevima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti


Ovog utorka u Puli je u organizaciji Regionalnog koordinatora Istarske županije za europske programe i fondove i konzultantske tvrtke Projekt jednako razvoj d.o.o. održana jednodnevna edukacija na kojoj je sudjelovala i predstavnica Razvojne agencije Srce Istre. Usavršavanje je bilo posvećeno upoznavanju sudionika sa zahtjevima zelene tranzicije koji je potrebno zadovoljiti prilikom prijave većih infrastrukturnih projekata, koji će se financirati u okviru poziva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Cilj je bio pripremiti predstavnike javnog sektora iz Istarske županije za uspješnu aplikaciju projekata u okviru javnih poziva koji će se raspisati kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, nacionalni program financiranja kojem je cilj ublažiti negativne gospodarske i socijalne posljedice pandemije koronavirusa te učiniti hrvatsko gospodarstvo održivijim, otpornijim i spremnijim za izazove i prilike koje donose zelena i digitalna tranzicija.

Poseban dio programa bio je posvećen planiranju, projektiranju i implementaciji javne zelene infrastrukture, tijekom kojeg su prikazani vrlo zanimljivi slučajevi projektiranja, spremni za prijavu na različite pozive.

4 views0 comments

Comments


bottom of page