top of page
Search

Prekogranične konzultacije u sklopu izrade Interreg programa Italija-Hrvatska 2021.-2027.


Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije obavještava kako je u tijeku drugi krug prekograničnih konzultacija s dionicima putem online anketnog upitnika s ciljem prikupljanja informacija za izradu novog Interreg programa Italija – Hrvatska 2021.-2027.


Radna skupina za programiranje odobrila je strategiju budućeg Programa kao i tematske prioritete (ciljeve politika i specifične ciljeve). Cilj anketnog istraživanja je prikupiti mišljenje zainteresiranih dionika o glavnim aspektima procesa izrade budućeg Programa:

  • iskazati svoj interes u područjima suradnje u odnosu na odabrane ciljeve politika i specifične ciljeve. Radna skupina za programiranje uzet će u obzir dobivene informacije prilikom odlučivanja o financijskoj alokaciji između ciljeva politika i specifičnih ciljeva;

  • prikupiti konkretne informacije i ideje o potencijalnim aktivnostima za financiranje i ciljanim skupinama.

Prekogranične konzultacije namijenjene su široj zainteresiranoj javnosti.


Upitnik je dostupan do 08. listopada 2021. godine na sljedećoj poveznici: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Interreg_Italy_Croatia_21_27


17 views0 comments

Comentarios


bottom of page