top of page
Search

Korak prema održivoj mobilnosti – uključite se u analizu stanja ispunjavanjem ankete


Grad Pazin je jedan od partnera na projektu SUMATRA ''Sustainable Urban Mobility And TRAnsport'', a koji u suradnji s Gradom Porečom – Parenzo provodi aktivnosti nužne za realizaciju investicijskog koncepta s ciljem dekarbonizacije prometa na području ova dva grada. Projekt je financiran sredstvima EUCF inicijative (European city facility).

Razvojna agencija Srce Istre uključena je u provedbu projektnih aktivnosti te je zadužena za uključivanje ciljanih skupina i njihovo povezivanje kako bi se doprinijelo ostvarenju projektnih rezultata, a kao prvi korak predviđeno je skupljanje informacija s terena u vidu ispunjavanja anketnih upitnika.

Pozivamo vas da odvojite nekoliko minuta vremena te da ispunite anketu najkasnije do 5. srpnja 2022. ovisno o kategoriji kojoj pripadate:Za dodatna pojašnjenja i pitanja javite se na info@rasi.hr.

U sklopu provedbe projekta organizirat će se radionice, meetup-ovi te ostale aktivnosti kojima se uključuje interesne skupine i povezuje različite sektore kako bi se omogućio daljnji razvoj održive mobilnosti pa vas pozivamo da pratite naše objave i komunikaciju.

168 views0 comments

Comments


bottom of page